ERREABILITAZIOA - FISIOTERAPIA

Medikuntza Fisikoa eta Errehabilitazioa mediku-espezialitatea da; horren bidez, gaitasun funtzional eta independentziarik handiena erraztu, mantendu edo itzultzera bideraturiko ezgaitasunaren diagnostikoa, ebaluazioa, prebentzioa eta tratamendua dira. Jarduketa-eremua, berriz, lokomozio-aparatuko patologiak dituzten gaixoak dira, eta horien barruan sartzen dira, besteak beste, lokomozio-aparatuko patologiak, eta, besteak beste, honako hauek: sistema linfatikoa, zoru pelbikokoa, komunikaziokoa, etab.


Asuncion Klinika Errehabilitazio Zerbitzuaren helburu nagusia honako hau da: osasun-baliabide bat eskaintzea, eta, batez ere, ospitale honetako edozein unitatetan ospitaleratuta dauden pazienteei eta gure jardueraren bidez hobetu daitezkeen paziente anbulatorioei antzeman ahal zaizkien gabeziak prebenitzea, diagnostikatzea, balioestea eta tratatzea, batez ere.

Zerbitzua errehabilitazioko mediku batek eta Fisioterapiako Unitate Funtzional batek osatzen dute. Bi koordinatzailek eta hogei fisioterapeutek osatutako talde batek osatzen dute, eta errehabilitazioko bost gimnasio osatzen dituzte. Klinika Jasokundearen Birgaitze Zerbitzuak etxez etxeko arretarako gunea ere badu.

FISIOTERAPIA-UNITATE FUNTZIONALA

Fisioterapiako Unitate Funtzionalak pazienteari zerbitzua azkartzeko aukera ematen du, eta fisioterapeutaren figura ahalduntzen du, errehabilitazioan espezialistaren aurretiazko bitartekaritzarik gabe, bere gain har ditzakeen prozesuak.

 

Unitateak oraindik Osakidetzan ezartzen ari diren egungo joerak jarraitzen ditu, pazienteen asistentzia-tratamenduan fisioterapeutei protagonismo handiagoa ematen zaielarik. Koordinatzaileen irudiari dagokionez, pazientea arduratzen da -behin espezialistak edo lehen mailako arretakoak-, eta medikutara bidaltzen den medikutara bidaltzen den azken txostena, tratamendua eta azken txostena egiten dute. Hori guztia, noski, sendagilearen ikuskaritzapean.

 

LANGILE FAKULTATIBOAK

García Velásquez, Mª Alejandra - Errehabilitazioko medikua

Grijelmo, Javier - Errehabilitazioko medikua

Estanis Ubarrechena - Fisioterapiako Unitate Funtzionaleko koordinatzailea, Andoaingo Osasun Zentroan

Itxaso Arandia - Fisioterapiako Unitate Funtzionaleko koordinatzailea Belate Osasun Zentroan

 

ZERBITZUAK

 • Kontsultak

 • Ospitaleetako kontsultak

 • Egonaldi Ertaineko Unitaterako arreta

 • Birgaitze orokorra

 • Traumatologia

 • Erreumatologikoa

 • Paziente geriatrikoa

 • Lur pelbikoaren birgaitzea

 • Arnasketa-errehabilitazioa

 • Linfedema birgaitzea

 • Atzerako orbain erretraktila birgaitzea

grijelmo_javier_edited.jpg

Javier Grijelmo

Médico Rehabilitador

garcia_alejandra_edited.jpg

Mª Alejandra García

Médica General adscrita al servicio 

Vanesa Gil

Coordinadora - Fisioterapia Andoain

Itxaso Arandia

Coordinadora -

Fisioterapia Belate

EQUIPO

UNIDAD FUNCIONAL DE FISIOTERAPIA 

La Unidad Funcional de Fisioterapia  permite agilizar el servicio al paciente, empoderando la figura del fisioterapeuta que puede atender, sin la intermediación previa del especialista en Rehabilitación, aquellos procesos que pueda asumir.

 

La Unidad sigue las tendencias actuales que ya se están implantando en Osakidetza, en las que se da más protagonismo a los fisioterapeutas en el tratamiento asistencial de los pacientes. Pivota sobre la figura de los coordinadores, que son quienes reciben al paciente -una vez que éste se derive por parte del especialista o de Atención Primaria- y realizan la prescripción, el tratamiento y el informe final que se remite al médico prescriptor. Todo ello, por supuesto, siempre bajo la supervisión del médico Rehabilitador.

 

CARTERA ASISTENCIAL

 • Consultas

 • Interconsultas hospitalarias

 • Atencion a la Unidad de Media Estancia

 • Rehabilitacion general

  • Traumatologica

  • Reumatologica

  • Paciente geriatrico

 • Rehabilitacion de suelo pelvico

 • Rehabilitacion respiratoria

 • Rehabilitacion del linfedema

 • Rehabilitacion de la cicatriz retractil

 • Escuela de Espalda

Pareja de ancianos Practicar Yoga

La Escuela de

ESPALDA

La Escuela de Espalda tiene como objetivo que aquellas personas que finalizan un tratamiento de rehabilitación adquieran una mayor conciencia corporal y hábitos de higiene postural que les permitan mantener o mejorar el estado de bienestar logrado tras superar la fase aguda de su dolor de espalda. El objetivo es que el paciente entienda cuál es el origen de sus problema, qué posturas o ejercicios pueden ayudarle a mejorar su condición y adquiera mayor conciencia de la importancia de la prevención y el autocuidado para evitar una recaída.

 

Para ello, nuestro equipo de fisioterapeutas ha desarrollado un completo programa de entrenamiento funcional, de dos meses de duración, que combina las sesiones teóricas con ejercicios de tonificación, estiramiento y equilibrio. Las clases, dos por semana, tienen lugar en los gimnasios de los centros ambulatorios de Belate y Andoain, bajo la supervisión de fisioterapeutas especializados y formados en este tipo de actividades. 

La Escuela de Espalda está dirigida a cualquier paciente de rehabilitación, independientemente de su edad, si bien serán los coordinadores de la Unidad Funcional de Fisioterapia o los médicos rehabilitadores quienes deberán valorar la idoneidad del paciente para entrar en el programa. Por el momento, se está trabajando con mayor intensidad en personas que sufren de molestias lumbares. 

KONTAKTUA

Izaskungo aldapa, 20400, Tolosa, Gipuzkoa

Telefonoa: 

 Asunción Klinika Zentralita: 943 697000

Administrazioa: 943 697128

Belate Osasun Zentroa: 943 698808

Andoain Osasun Zentroa: 943 305999

Ordizia Osasun Zentroa: 943 164048

©2019 by Asunción Klinika